Pochod okolo Votic

Publikováno: 13. Května 2010
Autor: Petr Kronus

V sobotu 8.5.2010 uspořádali votičtí lukostřelci již 31. ročník „Pochodu okolo Votic“.
O pořádání letošního ročníku byli lukostřelci osloveni dosavadním pořadatelem panem Mikulandou z Heřmaniček, který se o vzornou organizaci této akce staral po dlouhá léta až doposud. I za to mu patří obrovský dík a pro lukostřelce zároveň i velký závazek, aby v sobě našli takovou chuť a nasazení k udržení pěkné tradice jako jejich předchůdce.
Letošní ročník pochodu nabízel celkem tři pěší okruhy (11, 25 a 35km) a jeden 40 km okruh pro cyklisty. Start i cíl byly stanoveny na votickou lukostřelnici, kde měli účastníci po celý den možnost vyzkoušet si své lukostřelecké umění. Každý z účastníků byl na startu vybaven barevnou mapkou s vyznačenou trasou a po návratu byly všichni odměněni pamětním listem a malou sladkostí na doplnění vydané energie. Na okruzích byly tentokrát tři kontroly, dvě na pěších okruzích a jedna na cyklistickém okruhu.
Účast byla velmi pěkná, na start letos dorazilo přes 230 účastníků, čemuž napomohlo hlavně v celku povedené počasí a snad i dobrá informovanost obyvatelstva nejen z voticka, ale i z dalekého okolí. Což nám potvrdil i jeden z účastníků, který k nám dorazil z nejvzdálenějšího místa od místa konání a to až z moravského Havířova.O oblíbenosti tohoto pochodu svědčí i fakt, že na start dorazila i početná skupina obyvatel v „kočárkovském“ věku, kdy nejmladšímu nebylo víc než 6 měsíců. Naproti tomu se na startu objevili i turisté již poněkud požehnanějšího věku, protože nejstaršímu účastníkovi bylo již 80 let. Velice nás také potěšila účast našich náctiletých, kteří svojí účastí potvrdili, že nejen životem před monitorem počítače živ je člověk. Jak jsme jako organizátoři předpokládali celý pochod byl poznamenán zvýšeným provozem na místních komunikacích z důvodu budování železničního koridoru. Za to se ještě jednou všem účastníkům omlouváme, ale věřte, že v době kdy jsme celý pochod plánovali, jsme o zvýšené frekvenci dopravního zatížení v daných lokalitách neměli ani potuchy. Jinak můžeme být s organizací spokojeni, protože reakce jednotlivých účastníků byly veskrze pozitivní.
Jak již bylo řečeno na začátku na organizaci letošního ročníku se hlavní měrou podíleli členové Lukostřeleckého klubu Votice, ale obrovský dík patří také všem dobrovolníkům, kteří se postarali o hladký průběh celého pochodu.
Jak jsme si jako všichni organizátoři potvrdili, už nyní se všichni těšíme na příští ročník a nezbývá než doufat, že na start dorazí jestli ne větší tak alespoň stejná účast turistů a cyklistů jako letos.